Ontwikkelingstraject ​voor wie leiding neemt

 

 • Je streeft naar beter contact, met minder inspanning. En je wil bewuster zijn van de werking die jij op anderen hebt. Je wil je eigen antwoorden vinden op de verwachtingen die op je afkomen.
   

 • Je wil meer zicht en helderheid krijgen over wat er voorbij de oppervlakkigheid nu echt te zeggen of te doen is, zowel bij jezelf als bij de ander.
  En je wil je ontdoen van wat je tegenhoudt om spontaan en helder volgens die diepere eenvoud te handelen. ​

 

 • Heb je een rationele aanpak, die gericht is op beheersing? En je voelt ook de beperking hiervan aan. Want nogal wat menselijke aspecten ontgaan je.
   

 • Of ben je juist heel gevoelig en zou je graag je hoofd er op de juiste momenten bijhouden?
   

 • Al vele leiderschapstechnieken geprobeerd? Je leert contact maken vanuit jouw eigenheid en legt de niet-vervullende maskers af die je met methodes en trucjes hebt geleerd. Daarmee wordt jouw oorspronkelijkheid het startpunt van de beweging die je maakt naar anderen.
   

 • Wij geven je hulpmiddelen om dichter bij jezelf te komen. Zodat je vaker vanuit jouw eigenheid, jouw eigen frequentie kan handelen. Zodat je diepste weten je leidt. Zodat dingen in je van-zelf-sprekend worden. Zo word je instrument voor wat zich in dit moment toont.

Ontdek je eigen frequentie Ontdek je eigen frequentie Ontdek je eigen frequentie Ontdek je eigen frequentieOntdek je eigen frequentie Ontdek je eigen frequentie Ontdek je eigen frequentie Ontdek je eigen frequentieOntdek je eigen frequentie Ontdek je eigen frequentie Ontdek je eigen frequentie Ontdek je eigen frequentie